Vleugelzorg

Cliëntenraad

Cliëntenraad Vleugelzorg


Bij Vleugelzorg draait het om onze cliënten. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten wat er onder onze cliënten speelt, wat u bezighoudt en belangrijk vindt. Van u als onze cliënt kunnen wij leren, waardoor wij continu onze zorg en dienstverlening kunnen verbeteren. De Cliëntenraad van Vleugelzorg is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. Zij behartigt de belangen van u als cliënt van Vleugelzorg. Uw wensen en ideeën moeten te allen tijde bespreekbaar zijn.

De Wet edezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) geeft de cliëntenraad het recht voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor u en andere cliënten van belang zijn. De raad mag altijd een advies aan ons uitbrengen, gevraagd en ongevraagd. Op die manier heeft u via de cliëntenraad medezeggenschap in het beleid van Vleugelzorg.

De cliëntenraad komt maandelijks bij elkaar en bespreekt de ideeën, adviezen en/of opmerkingen die zij van u en andere cliënten hebben ontvangen. Ook heeft de cliëntenraad regelmatig overleg met de directie van Vleugelzorg. De directie neemt deze ideeën, adviezen en/of opmerkingen over en werkt daarmee voortdurend aan verbeteringen in de zorgverlening.

Heeft u een idee, advies of opmerking om onze zorg te verbeteren?

Heeft u een idee, advies of opmerking over de zorgverlening van Vleugelzorg, over hoe wij ons verder kunnen verbeteren? Stuurt u dit dan per post of e-mail naar de cliëntenraad. Uw ideeën, adviezen en opmerkingen worden door de cliëntenraad gebruikt in de advisering van de directie van Vleugelzorg. Alle correspondentie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen aan derden verstrekt met uw schriftelijke goedkeuring.


Wilt u zelf deel uitmaken van de cliëntenraad?

De zeggenschap van cliënten in de zorg is het belangrijkste doel van de cliëntenraad. Daarom is het belangrijk te weten wat u belangrijk vindt: wat heeft u nodig om uw leven te kunnen leiden zoals u dat wilt? Wanneer vindt u uw leven zinvol? Lijkt een functie binnen de cliëntenraad van Vleugelzorg u iets? Dan kunt u contact opnemen met:

Vleugelzorg

T.a.v. de Cliëntenraad
Hoogveldsweg 28
6102 CB Echt

Of mail ons via: info@vleugelzorg.nl

Wilt u meer informatie over hoe een cliëntenraad werkt, kijk dan eens op www.loc.nl


Heeft u een ZORGvraag?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!

vleugelzorg_logo-footer

Vleugelzorg biedt professionele en persoonlijke zorg bij u thuis. Samen met u zorgen we ervoor dat u zorgeloos en zelfstandig thuis kunt blijven wonen en leven. Van uw huishouden tot uw persoonlijke verzorging, voor alle zorg die u nodig heeft, is Vleugelzorg een betrokken en betrouwbare partner.

Voor alle zorg bij u thuis

© Copyright Vleugelzorg 2021